Gregor out party

Gregor out party

skupinová fotografie:pí Volejníková,Volejník,pí Hudečková,pí Chocholoušková,pí Koudelková,dole Béda Hudeček,nahoře doc.Chocholoušek,dále Koudelka,Uko Ješita,pí Ješitová,karfík,pí Karfíková,Holna,pí Holnová